Mit navn er Malene Dahl Olesen, jeg er gift og har to børn på 13 og 15 år.

  • 2013- Reikihealer uddannelsen v/Rikke Rasmussen
  • 2012- Grundkursus i tankefeltterapi
  • 2009- Uddannet individuel- og parterapeut på Institut For Gestaltanalyse
  • 2003- Uddannet psykomotoriker på Skolen For Psykomotorik ( Kbh.)

Jeg har igennem flere år, kombineret egen praksis med freelancejobs, igennem samarbejde med kommuner til hjælp for sygemeldte borgere.

METODER

Mine metodevalg er meget individuelle og tilpasset den enkelte klient. Blandt andet bruger jeg kognitiv terapi, gestaltterapi, jeg-styrkende terapi, tankefeltterapi, healing og dybe talte afspændingsteknikker.

De følelser, blokeringer eller impulser som man kan komme i kontakt med under en terapisession, hjælper jeg med at få sat ord på og giver redskaber til at kunne slippe gamle uhensigtsmæssige handlinger og tanker.

Du får præsenteret nye måder at møde dig selv og din verden omkring dig på.

MIT HOLISTISKE SYN PÅ MENNESKET

Når jeg møder et menneske for første gang i min praksis, ved jeg at det kan have været meget svært at tage denne beslutning om at modtage hjælp. Derfor møder jeg altid mennesker med en dyb respekt og ydmyghed. Jeg oplever og har erfaret, at selvom vi kan have en svær forhistorie med både svigt, sorg og traumer, kan vi hjælpes ud af denne fastlåste følelse og gå fra offerfølelsen til følelsen af igen at have styr på eget liv, egne følelser, mærke at der igen er plads til at være den man er. At man er ligeværdig. At man har taleret og har lov til at lade sit ”lys” skinne helt igennem.

Vi er både en krop, en sjæl, en ånd og en bevidsthed. Alle dele påvirker hinanden. En urolig tanke kan eksempelvis give en smerte i maven. Denne smerte kan forsvinde lige så hurtigt som den opstod. Det kan være ved at sørge for at tænke en god tanke eller tage omsorg for sig selv.

Vores krop er meget klog og forsøger hele tiden at kommunikere med os. Nogle gange skal den sende mange signaler, før vi tager det alvorligt. Det kan der være mange årsager til. Ofte oplever jeg at klienten er fastlåst i nogle uhensigtsmæssige programmeringer eller overbevisninger, som gør at de ikke kan komme ud af bestemte tanke eller handlemønstre. Hvis man har en programmering der siger; ” Når jeg beder om hjælp eller melder mig syg, er jeg svag og bliver derved afvist og måske forladt af dem jeg elsker.”

Så er der virkelig noget på spil, som gør at man ikke tør ændre sin adfærd. Alt dette kan heldigvis transformeres. Men først skal man erkende hvad der er på spil. Forstå sine forsvarsmekanismer.

DEN INDRE REJSE

Et meget fint supplement til den psykoterapeutiske proces, er en metode hvor jeg guider dig ind til din dybeste underbevidsthed. Her vil du både opleve en healing og nye indsigter, som du kan tage med dig videre på din vej.

Min anbefaling er, at du tidligere har arbejdet med dig selv, eller er i gang, at du ikke er midt i en livskrise, at du har et åbent sind, en nysgerrighed på den spirituelle verden og mærker tilliden til din egen modtagelighed. Dermed mener jeg de indre billeder og scenarier, der vil dukke op under sessionen.

Vi vil starte med at skærpe opmærksomheden på det der rører sig i dit liv og det du ønsker at få healing og øget bevidsthed på. Efter den indre rejse, vil vi gennemgå din oplevelse og du vil blive hjulpet tilbage til din bevidsthed igen. Jeg skriver undervejs, så du har det hele på skrift.

Pris: 950 kr.

Udtalelse fra kvinde, 45 år.

”Det jeg har fået ud af begge rejser, er en forunderlighed over hvad livet er og hvad jeg rummer. Jeg er blevet meget rørt begge gange og har følt, at noget større talte til mig, med fine budskaber, og at livet er smukt. Der er helt klart noget meget healende i de oplevelser, som jeg har fået under sessionerne.”

Se hvad jeg tilbyder